ธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย ตกเป็นข่าวติดลบเป็นระยะๆ  เพราะมีประชาชนจำนวนหนึ่ง ตกเป็นเหยื่อ สูญเงิน มากบ้างน้อยบ้างที่อุตสาห์เก็บออมไว้ หวังจะนำมาต่อยอดทำธุรกิจ สร้างอนาคตที่ดีให้ครอบครัว    แต่ไม่ใช่แค่ประชาชนและนักลงทุนเท่านั้นที่เสียหาย  เพราะคนที่ตั้งใจจะทำมาหากินอย่างสุจริตและบริษัทขายตรงดีๆ ก็พลอยถูกสังคมมีอคติไปด้วย    มองอย่างเป็นธรรม  ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกัน  และคนทั้งสองกลุ่มนี้ก็กระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพ  ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย เท่านั้น   ประชาชนจึงต้องฉลาดในการลงทุนทำธุรกิจ  ไม่อยากโดนหลอก แต่แยกไม่ออกจริงๆ ขายตรงกับแชร์ลูกโซต่างกันอย่างไร  ดูคลิปวีดีโอนี้    ขอขอบคุณ  สมาคมการขายตรงไทย สนับสนุนการให้ความรู้และภาพประกอบ  https://youtu.be/nxUlSAY6-c4    ">
Menu
ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันอย่างไร

ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันอย่างไร

ธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย ตกเป็นข่าวติดลบเป็นระยะๆ  เพราะมีประชาชนจำนวนหนึ่ง ตกเป็นเหยื่อ สูญเงิน มากบ้างน้อยบ้างที่อุตสาห์เก็บออมไว้ หวังจะนำมาต่อยอดทำธุรกิจ สร้างอนาคตที่ดีให้ครอบครัว 

 

แต่ไม่ใช่แค่ประชาชนและนักลงทุนเท่านั้นที่เสียหาย  เพราะคนที่ตั้งใจจะทำมาหากินอย่างสุจริตและบริษัทขายตรงดีๆ ก็พลอยถูกสังคมมีอคติไปด้วย 

 

มองอย่างเป็นธรรม  ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกัน  และคนทั้งสองกลุ่มนี้ก็กระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพ  ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย เท่านั้น

 

ประชาชนจึงต้องฉลาดในการลงทุนทำธุรกิจ  ไม่อยากโดนหลอก แต่แยกไม่ออกจริงๆ ขายตรงกับแชร์ลูกโซต่างกันอย่างไร  ดูคลิปวีดีโอนี้

  

ขอขอบคุณ  สมาคมการขายตรงไทย สนับสนุนการให้ความรู้และภาพประกอบ 

https://youtu.be/nxUlSAY6-c4 

 

หมวดหมู่:
บทความ