ใบสมัคร สมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล


กรุณาเลือกประเภทของสมาชิก
กรุณาพิมพ์ตอบคำถามนี้ หากเป็นสมาชิกมาก่อน ต้องหมดอายุแล้วเท่านั้น / ไม่เคย พิมพ์ ไม่
หากตรวจสอบได้ในภายหลัง ท่านจะหมดสิทธิประโยชน์

   1 รหัส เหมาะสำหรับผู้บริโภค ซื้อกินซื้อใช้
   3 รหัส เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ
   7 รหัส เหมาะสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายระดับ 1
   15 รหัส ธุรกิจ (โมบาย) เหมาะสำหรับศูนย์ธุรกิจเครือข่าย

หมายเหตุ

 • สมาชิก 1 ท่าน สามารถมีรหัสสมาชิกได้ไม่จำกัด สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในภายหน้า
 • ทางสายงาน บ้านสมุนไพรชัยมงคล ออนไลน์ ไม่ได้สนับสนุนให้ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสายงาน จึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย หากตรวจสอบพบ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ จากสายงานนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 • กรุณากรอกรายละเอียดผู้สมัครสมาชิก


  ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่จัดส่งสินค้า


  รายละเอียดการติดต่อ


  สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก ผู้รับมรดก

  ข้าพเจ้าเข้าใจตกลงและเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เป็นอย่างดีโดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการอย่างเคร่งครัด
  ข้าพเจ้าเข้าใจและเต็มใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับผู้แนะนำที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ข้างต้น
  ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

  กรุณาส่งส่งหลักฐานการสมัคร สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน ได้ที่นี่ LINE ID : @bansamoonprai  โดย ทีมงาน บ้านสมุนไพรชัยมงคล ออนไลน์ www.bansamoonprai.com