ใบสมัคร สมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล


กรุณาเลือกประเภทของสมาชิก

   1 รหัส เหมาะสำหรับสมาชิกเริ่มต้นที่ต้องการรับรายได้ ค่าสมัครสมาชิก 195+6000 บาท รับสินค้า 3 ชิ้น
   แบบธุรกิจ (โมบาย 6 รหัส) เหมาะสำหรับศูนย์ธุรกิจเครือข่าย 195+39900 บาท รับสินค้า 20 ชิ้น

 • เอกสารการสมัคร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน "เขียน ใช้สำหรับสมัครสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคลเท่านั้น" รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บริษัทฯ จ่ายเช็ค รายสัปดาห์ ตามแผนการตลาดแบบใหม่ Unilevel 9 ชั้น ในชื่อสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน


 • กรุณากรอกรายละเอียดผู้สมัครสมาชิก


  ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่จัดส่งสินค้า


  รายละเอียดการติดต่อ


  สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก ผู้รับมรดก

  ข้าพเจ้าเข้าใจตกลงและเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เป็นอย่างดีโดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการอย่างเคร่งครัด
  ข้าพเจ้าเข้าใจและเต็มใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับผู้แนะนำที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ข้างต้น
  ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

  กรุณาส่งส่งหลักฐานการสมัคร สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน ได้ที่นี่ LINE ID : @bansamoonprai  หมายเหตุ

 • สมาชิก 1 ท่าน ค่าสมัครรหัสละ 195 + 6000 บาท
 • สมาชิกสมัครรหัสได้สูงสุด 7 รหัส
 • กรณีที่ เก็บเงินปลายทาง การลงยอดคะแนน จะได้รับก็ต่อเมื่อทางทีมงานได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ
 • โอนเงินเข้าบัญชี ทำรายการลงยอด คะแนน ภายใน 24 ชม.
 • โดย ทีมงาน บ้านสมุนไพรชัยมงคล ออนไลน์ www.bansamoonprai.com